Op zoek naar digitale oplossingen voor uw bedrijf?

Schade en verzekering

Alles wat je moet weten over het waarborgfonds

Fixico, 10 Augustus 2017

Het gebeurt veel te vaak: je auto is aangereden (met of zonder dat je erbij bent) en er is geen briefje achter gelaten. Of de dader reed bijvoorbeeld onverzekerd. Vaak denkt men dat ze zelf voor de veroorzaakte schade opdraaien, maar dit is niet altijd zo. Soms kan het Waarborgfonds Motorverkeer uitkomst bieden.

Het Waarborgfonds, opgericht in 1965, is een fonds dat een vangnet biedt voor mensen die niet terecht kunnen bij de verzekeraar. De kosten worden betaald uit de premies van alle autoverzekeringen inclusief een bijdrage van de staat. Dit moet ervoor zorgen dat gedupeerden van een onverzekerde tegenpartij of onbekende dader niet zelf voor de geleden kosten hoeven op te draaien.

Soorten schade

Het Waarborgfonds vergoedt meerdere soorten schade. Denk hierbij aan materiële schade aan je fiets, auto, hekwerk of gevel, maar ook aan letselschade.

De voorwaarden

Je kunt alleen een beroep doen op het Waarborgfonds als het ongeval is veroorzaakt door een ander motorvoertuig, een daaraan gekoppelde aanhangwagen of afgevallen lading. Verder moet er voor een vergoeding van de schadekosten aan één van de volgende vijf basisvoorwaarden worden voldaan:

  • De dader is doorgereden en zijn identiteit is niet te achterhalen
  • Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt is onverzekerd
  • Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaak, was gestolen en bestuurder wist dit.
  • Het motorvoertuig dat de schade heeft veroorzaakt was wel verzekerd, maar de verzekeraar is failliet.
  • De veroorzaker is niet verzekerd omdat hij daar principiële bezwaren tegen heeft en je kunt de schade niet of slechts gedeeltelijk met hem regelen.

Let op:

  • Schade veroorzaakt door een fietser of door vandalisme valt niet onder dit fonds. Deze kosten zal je zelf bij de verzekering moeten claimen of zelf moeten vergoeden.
  • Bij elke schadevergoeding van het Waarborgfonds dient een eigen risico van €250 betaald te worden.

Wanneer is het wel of niet voordelig om je autoschade te claimen bij je eigen verzekering? Lees hier meer over in ons artikel over autoschade claimen.

Dader achterhalen

Als je aan een van de vijf basisvoorwaarden voldoet, wordt er wel nog een ding van je verwacht. Indien je schade hebt geleden door een onbekende dader, moet je aantonen dat je de moeite hebt gedaan om te achterhalen wie de dader is. Dit kan bijvoorbeeld aangifte bij de politie zijn, maar ook het plaatsen van een advertentie of het zoeken naar getuigen in de omgeving. Het is van belang dat dit zo snel mogelijk na het waarnemen van de schade gebeurd. Zodra je na 14 dagen nog geen actie hebt ondernomen, wordt de schade niet meer vergoedt!

Claim indienen

Om te weten te komen of het zinvol is om je geleden schade bij het Waarborgfonds in te dienen, kun je dit aan de hand van een aantal vragen controleren. Mochten de resultaten van de check positief zijn, kun je na afloop de schade eenvoudig melden.

Let wel op: Je kunt de schade tot 3 jaar na het ongeval indienen. Wel moet je binnen 14 dagen na de schade de moeite hebben genomen om de dader te achterhalen (zoals te lezen is onder het kopje hierboven: dader achterhalen)


Populaire artikelen