Op zoek naar digitale oplossingen voor uw bedrijf?

Tips bij schade

Wat te doen bij een aanrijding met een dier?

Fixico, 15 Augustus 2017

Een aanrijding met een wild dier is schrikken en vaak onvermijdelijk. Herten, zwijnen en reeën komen op steeds meer plaatsen in Nederland voor. Ondanks preventieve maatregelen, zoals waarschuwingsborden, wildrasters, hekken en snelheidsbeperkingen, gebeurd het nog veel te vaak. Jaarlijks vinden er minstens zo’n 6.000 verkeersongevallen plaats waarbij wild betrokken is. Hierbij gaat het niet alleen om aanrijding met wild zelf, maar ook om ongelukken die ontstaan door uitwijkbewegingen. De jaarlijkse schade die hier uit voortvloeit bedraagt circa 17 miljoen euro, maar wie dient deze schade uiteindelijk te vergoeden?

Wat te doen?

Het is van belang om na de aanrijding met een (wild) dier direct een melding te maken bij de politie. Doorrijden is strafbaar! De politie zal een faunabeheerder op de hoogte stellen. Deze zal het dier opsporen en, indien nodig, uit zijn lijden verlossen. Nadat er contact is opgenomen met de politie, dien je direct de verzekering in te lichten. Vul daarom een schadeformulier in en maak foto’s van de schade. Met de foto’s en het schadeformulier kan je verzekeraar de schade goed beoordelen en correct afhandelen.

Paartijd

Het is voor iedereen extra opletten op het moment dat de paartijd van herten aanbreekt. In de zogeheten “bronsttijd”, die van half september tot eind oktober loopt, zitten de mannetjes en vrouwtjes elkaar achterna. Het zal in deze periode vaker voorkomen dat ze uit het niets de weg oprennen.

Loslopend huisdier: schade claimen

Als je een aanrijding hebt gehad met een loslopend huisdier en je bent beperkt casco of allrisk verzekerd, meldt je schade dan direct bij je eigen autoverzekeraar (lees artikel: autoschade claimen) Zij zullen de schade gaan verhalen op de verzekering van de eigenaar van het huisdier. Heb je alleen een WA-verzekering moet je de eigenaar van het dier zelf aansprakelijk stellen. Dit kan soms veel tijd en moeite kosten. Een rechtsbijstandsverzekering kan hier hulp bij bieden.

Dieren in het verkeer: jaarlijks sterftecijfer

Vaak komen de autobestuurders er ongedeerd van af tijdens een aanrijding met dieren, maar helaas loopt het voor de dieren iets minder goed af. Jaarlijks zijn vooral de volgende diersoorten het slachtoffer in het verkeer:

  • Konijn: 13.000
  • Egel: 12.500
  • Haas: 9.800
  • Kat: 7.800
  • Ree: 4.000
  • Overig: 5.000

Aansprakelijkheid

Of je verzekering de materiele schade na een aanrijding met een dier vergoed, is afhankelijk van twee dingen:

  1. Hoe ben je verzekerd; WA, beperkt casco of all-risk?

Met beperkt casco of allrisk is schade na een aanrijding met wild gedekt. Met enkel eenWA-verzekering ben je alleen verzekerd voor schade die je bij anderen veroorzaakt en krijg je dus geen vergoeding na een aanrijding met wild. Omdat overstekend wild geen eigenaar heeft, kun je ook niemand aansprakelijk stellen voor de schade.

  1. Gaat het om overstekend wild of een loslopend huisdier?

Bij aanrijdingen met een loslopende huisdieren gelden andere regels dan bij overstekend wild. Huisdieren hebben namelijk wel een eigenaar. In de wet staat dat het baasje aansprakelijk is voor het huisdier, en dus de autoschade moet vergoeden. Het baasje kan de schade weer verhalen op zijn aansprakelijkheidsverzekering. Let op: Uitkijken of niet? Indien er een wild dier op je auto afkomt, moet je snel beslissen wat je doet. In sommige gevallen kies je voor een gevaarlijke uitwijkmanoeuvre, waardoor het dier van de dood bespaard wordt, maar de kans dat jij of je auto er heelhuids vanaf komt wordt des te kleiner. Op het moment dat jij na een uitwijkmanoeuvre tegen een lantaarnpaal of boom aanrijdt, zal de schade alleen vergoedt worden als je allrisk verzekerd bent. Dit omdat het ongeluk door jou zelf veroorzaakt is.


Populaire artikelen