Op zoek naar digitale oplossingen voor uw bedrijf?

Tips bij schade

Tips voor autoschade in het buitenland

Fixico, 17 Augustus 2017

Autoschade op zich is al vervelend genoeg, maar wat als je nou autoschade krijgt in het buitenland? Al snel denkt men dat dit de situatie een stuk lastiger maakt, maar in principe werkt de afhandeling van autoschade in het buitenland over het algemeen op dezelfde manier als in Nederland.

Schadeafhandeling

Voor de afhandeling van schade in het buitenland is het belangrijk dat jij en de andere automobilist (de tegenpartij) beide een Europees Schadeformulier invullen. Dit formulier is geldig bij alle officiële verzekeringsmaatschappijen in Europa. Wanneer dit is ingevuld, krijgen de verzekeraars een volledig beeld van de schade en kunnen zij bepalen bij wie de schuld ligt. Schade melden via dit schadeformulier kan alleen bij landen binnen Europa. Voor schade buiten Europa moet je zelf contact opnemen met de buitenlandse verzekeraar van de tegenpartij om deze aansprakelijk te stellen.

Om het beeld completer te krijgen en de schadeafhandeling tussen de Europese verzekeringen sneller te laten verlopen, is het aan te raden om duidelijke foto’s te maken van de verkeerssituatie ter plekke. Let op: eventuele remsporen en dergelijke zijn zeer bruikbaar. De foto’s kunnen worden gebruikt als bewijsmateriaal. Ook getuigen kunnen een grote invloed hebben op de schadeafwikkeling (vergeet niet de juiste gegevens van getuigen op te nemen, zeker als je de taal niet spreekt!)

Terug in Nederland

Alle buitenlandse verzekeraars die dekking bieden in landen die op de groene kaart staan hebben een zogenaamde “schaderegelaar”. Zodra je terug bent in Nederland, kun je de schade indienen bij de Nederlandse schaderegelaar van de buitenlandse verzekeraar. De gegevens van schaderegelaars kun je eenvoudig opvragen via het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars. De volgende gegevens zijn hierbij nodig: nationaliteit en naam van de tegenpartij, de naam van de verzekeraar van de tegenpartij en het kenteken nummer.

Let op: Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat de schade wordt afgehandeld op basis van de verkeersregels van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Deze regels kunnen per land, zelfs binnen de EU, erg verschillen.

Zonder verzekering

Wanneer je niet volledig verzekerd (dus: enkel WA of beperkt casco) bent voor je eigen schade bij een aanrijding, zal je alles zelf moeten regelen. De tegenpartij moet zelf aansprakelijk worden gesteld wanneer de schuld bij hem of haar ligt. Heb je een autorechtsbijstandsverzekering, dan regelt de verzekeraar dit voor je.


Populaire artikelen