Op zoek naar digitale oplossingen voor uw bedrijf?

Tips bij schade

Tip voor schade door slecht wegdek

Fixico, 20 Augustus 2017

De extreme weersomstandigheden van de afgelopen decennia stoort niet alleen de Nederlandse spoorwegtrajecten; schommelende temperaturen en extreme regenval kan namelijk ook het wegdek beschadigen. Steeds vaker ontstaat schade aan het wegdek. Hierbij moet je denken aan (diepe) kuilen die je schokdempers een flinke oplawaai kunnen geven, of losgeraakt asfalt, wat op zijn beurt weer steentjes doet opspatten (lees hier meer over steenslag). Ook door vorst kunnen er steentjes uit het wegdek losraken. Deze vorstschade aan de weg wordt in veel gevallen met spoedreparaties hersteld.

Maar ook te hoge drempels kunnen voor schade aan de auto zorgen.

Schade door slecht wegdek verhalen

In veel gevallen kan je zelf niet zoveel doen om deze schade te voorkomen. De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de goede staat van de weg en het onderhoud hiervan. Bij een beschadigd wegdek probeert de wegbeheerder reparaties zo snel mogelijk uit te voeren zodra de weeromstandigheden, verkeersveiligheid en doorstroming dat toelaten.

Wegbeheerders

Om schade te kunnen claimen moet er worden uitgezocht wie de wegbeheerder is. Er moet kunnen worden aangetoond dat de beheerder van de weg aansprakelijk is voor de autoschade. Dit is alleen het geval wanneer de schade aan de weg te laat ontdekt is door de beheerder en er niet voldoende is gewaarschuwd voor het slechte wegdek. De weg en het wegmeubilair moeten aan bepaalde eisen voldoen, maar deze eisen verschillen per soort weg. Wanneer er niet aan deze eisen wordt voldaan is de weg ‘gebrekkig’. De eisende partij moet dan kunnen aantonen dat dit het geval is.

In Nederland kennen wij vier verschillende wegbeheerders:

  • Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de Nederlandse snelwegen.
  • De provincie is verantwoordelijk voor de provinciale wegen.
  • De gemeente is verantwoordelijk voor de wegen binnen de bebouwde kom.
  • Het waterschap is verantwoordelijk voor wegen op dijken en dergelijke.

Let er op dat in bepaalde gevallen de schadevergoedingsplicht van de wegbeheerder niet geldt. Er wordt van de weggebruiker verwacht dat er anticiperend, en met de nodige voorzichtigheid, wordt gereden. Mocht hier niet aan voldaan zijn (doordat er bijvoorbeeld harder is gerend dan toegestaan), dan is de autoschade eigen verantwoordelijkheid.

Het is lastig om aan te tonen dat de opgelopen schade is ontstaan buiten jouw eigen schuld om. Maak daarom foto’s van de schade en de situatie op de weg. Het zoeken van getuigen die kunnen verklaren hoe de schade tot stand is gekomen kan ook helpen.

Mocht de schade niet beroepbaar zijn op derden, dan kan je met Fixico in ieder geval de beste deal vinden voor het herstel van jouw auto. Met drie foto’s van de schade en enkele persoonsgegevens kan je via onze mobiele app, of direct online op de site, offertes aanvragen bij verschillende schadeherstellers bij jou in de buurt en bespaar tot wel 30% op de herstelkosten!


Populaire artikelen